วิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลินิกและสถานพยาบาลโดยใช้แบบสำรวจ

2019-10-04

ปัจจุบันแบบสำรวจเป็นส่วนหนึ่งของโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบสำรวจลูกค้า แบบสำรวจพนักงาน รายงานวิจัยตลาด การติดตามโครงการ ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า ระบบผลตอบรับ มีหลากหลายวิธีที่ธุรกิจของคุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในแต่ละวันได้ อุตสาหกรรมการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานอย่างรอบคอบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในหลายปีที่ผ่านมา ตัวแทนโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่กระตือรือร้นในการพัฒนาการให้บริการเริ่มใช้งานและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของยุคข่าวสารข้อมูลซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแบบสำรวจออนไลน์

ข้อได้เปรียบหลักของการใช้แบบสำรวจในคลินิกและสถานพยาบาล

แบบสำรวจเป็นเครื่องมือที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ทั้งคลินิกและคนไข้ แบบสำรวจได้ถูกจัดทำและนำมาใช้งานด้วยวิธีที่ถูกต้องจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแพทย์และคนไข้ ดังนั้นคลินิกจะสามารถพัฒนาความน่าเชื่อถือ รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ประสบการณ์ของคนไข้และประสิทธิภาพของแผนสุขภาพที่แพทย์แนะนำ เพิ่มความไว้วางใจในสายตาคนทั่วไป ในขณะเดียวกันคนทั่วไปก็จะมีโอกาสในการอธิบายถึงความต้องการและความวิตกกังวลซึ่งพวกเขาจะได้รับบริการได้ตามที่ต้องการ

แน่นอนว่าการใช้แบบสำรวจในอุตสาหกรรมการแพทย์ในยุคใหม่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ แต่เราสามารถเชื่อมต่อแบบสำรวจเข้ากับขั้นตอนการทำงานของคลินิกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปี อย่างแรก สิ่งที่สำคัญคือการเน้นย้ำว่าแบบสำรวจแต่ละชุดมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่รวบรวมมาและการใช้งานในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว ประเภทของแบบสำรวจหลักมีสามแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานในคลินิกมากที่สุด ได้แก่ แบบสำรวจก่อนเข้ารับบริการ แบบสำรวจขณะรับบริการและแบบสำรวจหลังบริการ

แบบสำรวจก่อนเข้ารับบริการ

แบบสำรวจประเภทนี้จะส่งไปยังอีเมลของคนไข้หรือแสดงบนเว็บไซต์ของคลินิกซึ่งไม่ใช่แค่การส่งไปยังผู้รับ แต่เป็นวิธีที่ทำให้งานเอกสารของคลินิกดำเนินอย่างอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดและทำให้ประสบการณ์ของคนไข้น่าประทับใจยิ่งขึ้น โดยปกติแบบสำรวจจะเป็นแบบสอบถามง่ายๆ ที่ประกอบไปด้วยช่องข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนทำนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการของแต่ละคนและคำตอบทางเลือกเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและความวิตกกังวลต่างๆ คนไข้จะทำให้แพทย์เล็งเห็นถึงปัญหาล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้น สร้างความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นการเข้ารับบริการ ขณะเดียวกันคนไข้จะมีโอกาสได้คิดทบทวนและอธิบายถึงปัญหาด้วยวิธีที่ดีที่สุดโดยไม่ลืมรายละเอียดที่สำคัญ

แบบสำรวจขณะเข้ารับบริการ

แบบสำรวจประเภทนี้จัดการด้วยแท็บเล็ตที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยตรงซึ่งสามารถใช้งานที่ใดก็ได้ (โดยปกติจะวางไว้ใกล้เคาน์เตอร์ต้อนรับ) หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาจส่งให้ผู้ที่ตกลงจะตอบแบบสำรวจ การวิจัยประเภทนี้จะเน้นการเก็บรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อเสนอและความคิดเห็นของคนไข้ในขณะที่ประสบการณ์และอารมณ์ของผู้ตอบเพิ่งจะเกิดขึ้นและมีความตรงไปตรงมา คลินิกไม่จำเป็นต้องส่งอีเมล ข้อความโทรศัพท์มือถือหรือการแจ้งเตือนไปยังคนไข้ ผู้ที่ตั้งใจแบ่งปันความคิดเห็นจะได้รับโอกาสดังกล่าว คำตอบที่ได้รับทั้งหมดจะได้รับการวิเคราะห์ทันทีและเก็บไว้ในแผงควบคุม ผู้ที่รับผิดชอบจะสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่มีนัยยะสำคัญได้ด้วยเช่นกัน

แบบสำรวจหลังบริการ

แบบสำรวจประเภทนี้จะส่งไปยังอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือของคนไข้หลังจากที่เข้ารับบริการที่คลินิกเรียบร้อยแล้วซึ่งจะส่งภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากการเข้ารับบริการ เป้าหมายหลักของการวิจัยประเภทนี้คือการได้ผลตอบรับเกี่ยวกับระยะเวลาที่คนไข้รอรับบริการ ความเป็นมืออาชีพของพนักงาน การตอบสนองความคาดหมาย การปรับปรุงพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้น ความประทับใจโดยรวมเกี่ยวกับคลินิก แบบสำรวจหลังบริการเป็นแบบสำรวจที่ได้รับความนิยมสูงสุดและใช้งานในอุตสาหกรรมการรักษาพยาบาลหลายที่ซึ่งช่วยประเมินคุณภาพของงาน การช่วยเหลือกันของแต่ละแผนกเพื่อทำให้งานเสร็จสมบูรณ์และยังสามารถดำเนินงานได้อย่างอัตโนมัติ ดังนั้นการติดตามความพึงพอใจของคนไข้จึงทำให้เกิดการจัดทำรายงานบันทึกประจำวันตามเวลาจริง

Clinic Evaluator: โซลูชั่นที่ใช้อย่างแพร่หลายเพื่อการติดตามความพึงพอใจของคนไข้และประสิทธิภาพการทำงานในสาขาการรักษาพยาบาล

รายงานวิจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมไปถึงแบบสำรวจขณะเข้ารับบริการสามารถนำไปใช้งานกับ Clinic Evaluator ได้โดยเป็นโซลูชั่นเฉพาะตัวที่พัฒนาโดยบริษัทด้านการค้นคว้าวิจัยของประเทศสวีเดนสำหรับสาขาการแพทย์โดยเฉพาะ ผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้ตามการทำงานของคลินิกหรือสั่งโปรแกรมเดี่ยวเสริมตามความต้องการได้เช่นกันโดยส่งแบบสำรวจผ่านทางอีเมลและข้อความโทรศัพท์มือถือ สร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนนัดหมายบนเว็บไซต์ กำหนดจุดที่ทำให้คนไข้พึงพอใจในสถานพยาบาลของคุณ อ่านผลลัพธ์ที่วิเคราะห์แล้วโดยอัตโนมัติและช่วยให้คลินิกของคุณก้าวขึ้นมาเป็นคลินิกชั้นนำได้

โปรดกรอกคำร้องขอใบเสนอราคาที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์นี้เพื่อเริ่มต้นทำงานกับ Clinic Evaluator หรือรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา


Latest News วิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลินิกและสถานพยาบาลโดยใช้แบบสำรวจวิธีปรับปรุงความพึงพอใจของคนไข้และรักษาความเป็นเลิศด้านการให้บริการในสถานพยาบาลวิธีปรับปรุงการตรวจสุขภาพในศูนย์รักษาดวงตาด้วยแบบสำรวจที่รวดเร็วก่อนเข้ารับบริการทำไมรีวิวออนไลน์จึงไม่ช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณ หากปราศจากการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายในองค์กรร่วมด้วยรับข้อเสนอแนะเพิ่มขึ้นจากลูกค้าด้วย “Answer in device”5 วิธีสำหรับการปรับปรุงเพื่อรับมือกับข้อเสนอแนะจากลูกค้าในทางลบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะทางข้อความโทรศัพท์มือถือมีให้บริการแล้วขณะนี้ตอนนี้ Clinic Evaluator รวมคำถามในแบบสำรวจให้แล้วศูนย์สัตวแพทย์ Jakov ใช้ Clinic Evaluator เพื่อทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการใช้ Clinic Evaluator ในคลินิกรักษาสัตว์เลี้ยง

คำขอรับใบเสนอราคา

กรุณากรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบทุกช่อง ตลอดจนรหัสประเทศของหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง กรุณาเขียนคำขอเป็นภาษาสวีเดน อังกฤษหรือรัสเชีย

บริษัท *


ชื่อ *


โทรศัพท์ (ตัวอย่าง: +46700000000) *


อีเมล *


อธิบายถึงรูปแบบบริการที่คุณต้องการ (หลังจากได้รับอีเมลนี้ คุณสามารถเพิ่มไฟล์เข้าไปยัง ticket email ที่กำลังสร้างขึ้น)

งบราคาโดยประมาณ (ตัวเลขโดยประมาณการพร้อมระบุสกุลเงิน) *


คำถามแบบ Anti-Spam

9+2= * *